Leietau.no - Kjøring og hesteutstyr

Gig

Glinkowski Gig er etter vår mening markedets beste giger til all salgs bruk. Dette er meget holdbare tohjulsvogner i absolutt beste kvalitet. En gig er førstevalget til spesielt unghester, og egner seg også meget godt til turkjøring og innkjøring av hester. Vi anbefaler alltid bremser også på gig, og alle våre lagervogner har bremser.