Leietau.no - Kjøring og hesteutstyr

Spons & Gavekort

Våre gavekort kan du kjøpe med akkurat den valøren du ønsker. Si ifra hvis du ønsker en annen valør enn de du finner i nettbutikken, så ordner vi det.

Kanskje er dette et skritt på vei til ny maratonsele eller dressursele?

Gavekort - velg verdi selv

Gavekort til feks. premier på stevner. Ønsker du andre valører enn de som er oppgitt, gi oss bare beskjed. Vi ordner det du/dere ønsker. Ubrukt(e) gavekort gis full retur innen 1 uke etter avholdt stevne. Gavekortene kan ikke veksles inn i penger.

fra kr 100,00

    Ønsker dere sponsor til Kjørestevne?

    Leietau.no sponser store og små kjørestevner i Norge. Vi ønsker både topp og bredde!
    Vi kan hjelpe til med f.eks. premier, hinder, markedsføring og reklamemateriell (vi gir ikke økonomisk støtte i form av pengeoverføringer).
    NB! Send inn forespørsel om spons i god tid. Et sponsorat til f.eks. et stevne er en gjensidig ytelse fra begge parter, der vi stiller med hjelpemidler og dere yter en reklameverdi tilbake. For at dette skal være mulig må avtalen gjøres i god tid før stevnet, og minimum 14 dager før start.

    Fyll inn skjemaet, og send søknad om sponsormidler idag: